بهترین راه ها و روش های مطالعه کدامند

بهترین راه ها و روش های مطالعه کدامند

روش صحیح مطالعه بسیار در پیشبرد و حل مشکلات در طول دوره تحصیل موثر می باشد. مهارت های مطالعه در واقع عبارتند از تمامی روش هایی که در سازماندهی اطلاعات و حفظ آن ها و یا بر پایی آزمون نقش دارند. برای بهتر نتیجه گرفتن در مطالعه باید اصول را بدرستی انجام داد و برخی از این اصول مانند هدف در مطالعه، جدیت، پشتکار و استراحت مناسب در هنگام مطالعه می تواند ما را در رسیدن به مطالعه ای موثر و صحیح کمک کند.

از جمله روش های موثر در شیوه صحیح مطالعه تغییر متناوب مکان مطالعه و درس خواندن است. همچنین انجام تکالیف به طور گروهی نیز می تواند یکی از روش های بسیار موثر برای فائق آمدن برمسائل سخت و همچنین حل مشکلات درسی باشد. یکی دیگر از شیوه ها مرور کردن مطالبی است که قبلا خوانده ایم. مرور کردن باعث می شود تا بتوانیم دوباره نکات اصلی و مهم را برای خودمان یادآوری کنیم.

در ضمن افراد با حس های مختلف خود برای یادگیری بهتر برخورد دارند. برخی افراد از طریق دیداری یادگیری بهتری دارند. این افراد ترجیه می دهند معمولا در جایی بنشینند که دید مناسبتری به کلاس درس داشته باشند و گروهی دیگر از طریق شنیداری یادگیری بالاتری دارند و این افراد معمولا سعی می کنند در مکانی که بهتر می توانند مطالب را بشنوند قرار گیرند. تشخیص اینکه کدامیک از این روش ها برای یادگیری ما بهتر است به ما در این مسئله کمک بسزایی می نماید.

منبع و ماخذ : nice-tn.com