به چه روشی بهتر است قطره ویتامین آ + د به نوزاد داده شود

خرید و فروش لیزر دایود و الکساندرایت به چه روشی بهتر است قطره ویتامین آ + د به نوزاد داده شود

دادن قطره مولتی ویتامین یا آ+د از ۱۵ روزگی نوزاد شروع شده و روزانه ۲۰ قطره آ + د ، یا ۲۵ قطره مولتی ویتامین تا پایان دو سالگی به کودک داده می شود. به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز، قطره آهن نیز از پایان شش ماهگی یعنی همزمان با شروع تغذیه تکمیلی کودک،

Read More