راهکار مناسب جهت از بین بردن جای جوش صورت چیست

راهکار مناسب جهت از بین بردن جای جوش صورت چیست

جای جوش، معمولا به صورت، چاله ها، بافت های ناهموار و منافذ پوستی پر شده ،دیده میشود آکادمی پوست آمریکا (AAD)، گزارش می دهد، که ۵۰ میلیون آمریکایی با این وضعیت شدید پوست مواجه هستند. جای جوش خفیف ،خود به خود درمان میشود ، در حالی که جای جوش عمیق ،ممکن است برای تمام عمر

Read More