ورزش مناسب برای کاهش فشار خون چیست

خرید و فروش لیزر دایود و الکساندرایت ورزش مناسب برای کاهش فشار خون چیست

خون در رگ های بدن تحت اثر فشار مناسب جریان دارد. عامل ایجاد این فشار و حفظ آن، ضربان مداوم (انقباض) قلب می باشد. ورزش منظم و پایدار سبب تقویت قدرت انقباض قلب خواهد شد. این امر موجب می شود که قلب در هر بار انقباض، خون بیشتری را به داخل رگ های بدن پمپ

Read More