دستگاه فراکشنال آر اف RF Secret

آراف فراکشنال سوزنی

دستگاه آراف RF فرکشنال سوزنی Secret جهت جوانسازی و رفع افتادگی پوست : جديدترين تکنيک جوانسازی و جلوگيری از پيري پوست بوسيله سوزن های ميکرونی جهت جلوگيري از پيري پوست با سيستم پيشرفته راديو فرکانسي آراف فرکشنال سوزنی Secret میسر می باشد . در سيستم فرکشنال RF سوزني، سوزنهايي با ضخامت ميکروني وارد ناحيه درم

Read More