بهترین راه ها برای مقابله با ترکهای پوستی در بانوان چیست

خرید و فروش لیزر دایود و الکساندرایت بهترین راه ها برای مقابله با ترکهای پوستی در بانوان چیست

راه های مقابله با ترکهای پوستی شکم و تنه در بانوان : حدود ۷۰% خانمها ترک پوستی شکم سینه یا باسن و یا استرچ مارک دارند.بارداری و افزایش وزن ۲ عامل عمده در بروز استرچ مارکها هستند. اکثر مبتلایان می پندارند که هیچ راه حلی برای بهبود این ترکهای کششی نیست. در برخی از این

Read More