خواص مصرف دمنوش بنفشه چیست

خرید و فروش لیزر دایود و الکساندرایت خواص مصرف دمنوش بنفشه چیست

بنفشه معطر گیاهی است علفی و بوته ای كه پایا و چندساله می باشد. برگ های قلبی شكل گیاه دمبرگ درازی دارند كه از محل مشتركی در ناحیه یقه گیاه (تقریباَ هم سطح با زمیت) خارج می شوند. این گیاه در آب و هوای معتدل و نقاط سایه دار اغلب مناطق دنیا می روید درایران

Read More