فشار چشم چیست عوامل ایجاد آن کدامند

فشار چشم چیست عوامل ایجاد آن کدامند فشار چشم چیست عوامل ایجاد آن کدامند

فشار چشم وضعیتی است که در آن فشار داخل چشم به بالاتر از حد طبیعی می‌رسد. واحد سنجش فشار چشم، میلی‌متر جیوه است. فشار داخلی چشم، فشار بافت درونی چشم می باشد که با تعادل بین تولید و زهکشی،مایع روشن داخل چشم تعیین میشود ، تغییرات جزئی در فشار چشم از یک فصل به فصل

Read More