عوامل مهم ایجاد سرگیجه کدامند

عوامل مهم ایجاد سرگیجه کدامند

بیشتر افراد در طول زندگی خود حداقل یکبار سرگیجه را تجربه کرده اند.یکی از شایع ترین دلایل مراجعه افراد به پزشک سرگیجه است.سرگیجه می تواند باعث شود شما از بسیاری کارهای روزمره خود باز بمانید.این در حالی است که به ندرت سرگیجه نشان دهنده ی یک بیماری است. بعضي از مردم وقتي از پنجره طبقات

Read More