دلایل اصلی پرخاشگری در نوجوانان چیست

دلایل اصلی پرخاشگری در نوجوانان چیست

مسئله پرخاشگری در نوجوانان یکی از مسائلی است که در سنین بلوغ، افراد با آن روبرو هستند و این پرخاشگری دلایل متعددی می تواند داشته باشد که باید به آن ها توجه نمود. نوجوانان با گذر از سنین خردسالی و کودکی وارد اجتماع می گردند و ممکن است در اوقات فراغت خود مشغول به کار گردند و اولین برخورد آن ها با اجتماع شکل می گیرد. این مسئله و حساسیت های دوران بلوغ از سوی دیگر گاهی اوقات باعث بوجود آمدن این پرخاشگری ها می گردد. گاهی اوقات نحوه برخورد دیگران با نوجوانان و همچنین مسائل روحی در نوجوانان و مشکلات سنین بلوغ همگی باعث به وجود آمدن یک سری تداخل ها در رفتار آن ها می گردد که به شکل خشم و یا پرخاشگری در رفتار آن ها بروز می کند. دلایل مختلفی برای اینگونه رفتارها در آن ها وجود دارد که به بیان برخی از آن ها خواهیم پرداخت.

یکی از مسائل موثر در رفتار کودکان و نوجوانان نحوه برخورد و رفتار والدین می باشد. زمانیکه شما در رفتار خودتان با دیگران بگونه ای تند وعصبانی برخورد می کنید، نمی توان از نوجوانان بدلیل رفتارهای مشابه ایرادی گرفت. یعنی گاهی اوقات این پرخاشگری که در نوجوانان دیده می شود به دلایل محیطی و رفتاری است که در اطراف خود از رفتار والدین خود با دیگران و یا با یکدیگر، الگو برداری کرده اند. یکی دیگر از دلایل پرخاشگری در نوجوانان تغییرات هورمونی و فیزیکی است که در سنین بلوغ برای آن ها رخ می دهد. گاهی اوقات آن ها برای کنار آمدن با این تغییرات دچار مشکل می گردند و در واقع به گونه ای عدم اطمینان در آن ها شکل می گیرد که خود باعث بروز رفتارهای پرخاشگرانه در آن ها می گردد.

از جمله مسائل دیگر که باعث بروز اینگونه رفتارهای پرخاشگرانه در نوجوانان می گردد مسائل ژنتیکی، استفاده از الکل و مواد مخدر، توهین های کلامی به نوجوانان، عدم توجه به علایق و سلیقه های آن ها، تحت فشار قرار دادن آن ها برای انجام کاری و همچنین مسائل برخوردی و رفتاری دیگری از این قبیل می تواند باشد.

منبع و ماخذ : nice-tn.com