تفاوت عملکرد دستگاه های لیزر موهای زائد در چیست

تفاوت عملکرد دستگاه های لیزر موهای زائد در چیست

استفاده از دستگاه های لیزر موهای زائد با توجه به مزایای قابل توجه آن و اثربخشی بسیار مناسب آنها محبوب ترین شیوه جهت اینکار محسوب می گردد. دستگاه های لیزر موهای زائد با توجه به ساختار آنها و در نتیجه شیوه عملکرد آنها تقسیم بندی می گردند. برخی از لیزرهای موهای زائد لیزرهای تماسی بوده و در واقع پوست با هندپیس دستگاه در تماس می باشد. برخی دیگر از دستگاه های لیزر موهای زائد با توجه به طول موج اشعه لیزر و ساختار عملکردی آن غیر تماسی بوده و هندپیس دستگاه هیچگونه تماسی با سطح پوست بیمار ندارد.

دستگاه لیزر دایود یا همان لیزر تماسی در طول موج حدود ۸۵۰ نانومتر عمل نموده و برای پوست های تیره نتیجه بخشی بهتری از خود نشان می دهد. دستگاه لیزر الکساندرایت که با تکنولوژی جدیدتر و با استفاده از منبع نوری جامد اشعه لیزری با طول موج حدود ۷۵۵ نانومتر تولید می نماید،‌لیزر غیر تماسی بوده و برای پوست روشن عملکرد بهرتری دارد. در دستگاه های جدیدتر با اضافه شدن هندپیس ان دیگ این دستگاه برای اکثر طیف های رنگ پوست از خود عملکرد مناسبی را نشان می دهد. از جمله بهترین و به روزترین لیزرهای موهای زائد می توان به دستگاه لیزر الکساندرایت نابلکس،‌ لیزر الکساندرایت نابلین، لیزر الکساندرایت پنتو و دستگاه لیزر دایود رازورلیزر اشاره داشت.

منبع و ماخذ : nice-tn.com