تاثیر رنگ پوست در انتخاب دستگاه لیزر مو مناسب چیست

تاثیر رنگ پوست در انتخاب دستگاه لیزر مو مناسب چیست

استفاده از دستگاه های لیزر موهای زائد با توجه به مزایای آن از جمله بهترین شیوه های حذف موهای زائد محسوب می گردد. اثربخشی بسیار مناسب این شیوه در کنار بدون عارضه بودن آنها و همچنین بدون درد بودن این روش از جمله مهمترین دلایل محبوبیت این روش می باشد. به همین دلیل دانستن برخی نکات در این خصوص ممکن است مهم و ضروری باشد.

دستگاه های لیزر موهای زائد با توجه به ساختار و تکنولوژی آنها در طول موج های متفاوت عمل می نمایند. دستگاه های لیزر دایود که یکی از گروه های دستگاه های لیزر موهای زائد محسوب می گردند، در طول موج حدود ۸۱۰ نانومتر عمل می نمایند. این دستگاه های عملکرد بسیار مناسبی داشته و می توان گفت برای پوست های تیره نتیجه بخشی بهتری را از خود نشان می دهد. دستگاه لیزر الکساندرایت دستگاه لیزر موهای زائد دیگری است که با طول موج حدود ۷۵۰ نانومتر عمل می نماید. دستگاه لیزر الکساندرایت با استفاده از تکنولوژی روز عملکرد بسیار مناسبی را برای حذف موهای زائد دارد. این دستگاه ها برای پوست های روشن عملکرد بهتری دارند، اما با اضافه شدن هندپیس ان دیگ به این دستگاه ها عملکرد این دستگاه ها برای تمامی طیف های رنگ پوست عملکرد مناسب و بسیار موثری شده است.

منبع و ماخذ : nice-tn.com