انواع دستگاه های لیزر موهای زائد کدامند

انواع دستگاه های لیزر موهای زائد کدامند

استفاده از دستگاه های لیزر موهای زائد با توجه به مزایای آن از گستردگی قابل توجهی برخوردار می باشد. بدون عارضه بودن این دستگاه ها در کنار اثربخشی قابل توجه آنها و همچنین عدم نیاز به تکرار مجدد در بازه زمانی کوتاه پس از سپری شدن یک دوره کامل درمان از جمله مزایای این روش محسوب می گردد. دستگاه های لیزر موهای زائد همچنین تقریبا بدون در د بوده و بر خلاف برخی روش های سنتی بسیار ساده و راحت حذف موهای زائد را با آنها می توان انجام داد.

لیزر های موهای زائد به دو دسته اصلی لیزر دایودها و لیزر های الکساندرایت تقسیم بندی می گردند. دستگاه های لیزر الکساندرایت یا همان لیزر های غیر تماسی با طول موج حدود ۷۵۰ نانومتر با عملکرد بسیار قوی و اثربخشی عمل می نمایند. نور لیزر در این دستگاه ها از طریق منبع نوری جامد تامین می گردد. در صورتیکه دستگاه های لیزر دایود در طول موج حدود ۸۱۰ نانومتر عمل نموده و به عنوان دستگاه های تماسی معروف هستند. از جمله بهترین برندهای دستگاه های لیزر موهای زائد می توان به دستگاه لیزر الکسندرایت کندلا(اصلی)، لیزر الکساندرایت نابلکس، دستگاه لیزر الکساندرایت نابلین و لیزر الکساندرایت پنتو و دستگاه لیزر دایود رازورلیزر اشاره نمود.

منبع و ماخذ : nice-tn.com