آیا رنگ مو در نتیجه انجام لیزر مو موثر است

آیا رنگ مو در نتیجه انجام لیزر مو موثر است

امروزه استفاده از دستگاه لیزر مو جهت حذف موهای زائد با توجه به مزایای گسترده آن بسیار گسترش یافته است. اثربخشی بسیار مناسب در کنار بدون عارضه بودن و همچنین هزینه مناسب این شیوه از جمله مزایای قابل توجه این روش محسوب می گردد. همچنین عدم نیاز به تکرار مجدد در یک بازه زمانی کوتاه پس از سپری شدن یک دوره کامل درمان در برابر روش های سنتی مزیت دیگر این شیوه می باشد.

دستگاه های لیزر موهای زائد هر روزه با استفاده از تکنولوژی جدید بهبود یافته که در نتیجه این رخداد هم عملکرد بهتری می توان از آنها انتظار داشت و هم عوارض هرچند گذرا این دستگاه ها نیز وجود نخواهد داشت. از جمله موارد موثر در نتیجه بخشی استفاده از این دستگاه ها رنگ مو در ناحیه مورد نظر می باشد. زیرا جذب اشعه لیزر به رنگدانه مو و ضخامت آن تا حد قابل توجه وابسته می باشد. اگرچه در دستگاه های جدیدتر و به روزتر این مسئله تا حدی جبران گشته و عملکرد آنها به خصوص در دستگاه های لیزر الکساندرایت که جدیدترین نسل لیزرهای موهای زائد محسوب می گردند بهبود قابل توجهی داشته است. دستگاه های لیزر الکساندرایت با استفاده از منبع نوری جامد نور لیزر را در طول موجی حدود ۷۵۰ نانومتر تولید نموده و با استفاده از تکتنولوژی روز نیازی به تماس هندپیس دستگاه با پوست در زمان درمان نمی باشد. از جمله بهترین برندهای لیزر الکسانداریت می توان به دستگاه لیزر الکساندرایت نابلکس، لیزر الکساندرایت پنتو، لیزر الکسانداریت کندلا(اصلی)، لیزر الکساندرایت دکا و لیزر الکساندرایت نابلین اشاره نمود.

منبع و ماخذ : nice-tn.com